Προσωπικό

Το προσωπικό του ΕΕΠΜΣ αποτελείται από μόνιμα στελέχη του Πανεπιστημίου, από μόνιμους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ΚΑΤ, από επιστημονικούς συνεργάτες, από μεταπτυχιακούς σπουδαστές και από απασχολούμενους ερευνητικών προγραμμάτων.