Πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό έχουν μόνο οι πτυχιούχοι επιστημών υγείας.  Μέσω αυτής της σελίδας οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το επιστημονικό και το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου. Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό παρακαλούνται να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.Η πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό του εργαστηρίου είναι μόνο για ανάγνωση. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του υλικού χωρίς την άδεια του εργαστηρίου.